Fakta  og næringsinnhold i hummer

Homarus gammarus - Lobster
 

Sesong: Oktober - desember.
Størrelse: Opptil 50 cm og en vekt p?4 kg.

Biologi/fisket
Hummeren er et av våre største krepsdyr. Den vokser imidlertid sent, 2-3 cm pr. år., og hunnene blir først kjønnsmodne ved en lengde p?22-23 cm.

Hummeren trives kun p?grunt vann ned mot 40 m dyp og vil ha fjell- og steinbunn hvor den kan finne gode gjemmesteder.

Gytingen foregår om sommeren, og hunnen bærer rogn vinteren over til klekking i juni-juli ett år senere. Larven holder seg i de frie vannmassene ca. 14 dager før den ved 18 mm lengde får voksen fasong og slår seg til bunnen.

Det har skjedd en dramatisk nedgang i hummerbestanden i våre farvann de senere tiår, og det er i dag innført fredningsbestemmelser p?fisket. Eneste lovlige fangstredskap er hummerteine.

Minstemålet for hummer ble i 1992 økt fra 22 cm til 24 cm (25 cm nord for grensen Agder/Rogaland).
Fangsttid: 1.oktober til 31.desember. (P?Vestlandet til 31.mai).


Det pågår forsøk p?utvikling av hummeroppdrett. Det gjøres ogs?forsøk p??styrke lokale bestander ved utsetting.

Vanlige fangstredskaper
Hummerteiner, max. 20 teiner per båt for fritidsfiskere.

Anvendelse
Hummer omsettes levende, ferdigkokt eller dypfryst. Hummer brukes naturell, eller i ulike kalde og varme retter. Middels stor hummer, 400-800 g, regnes for best.

Næringsinnhold
Hummer gir et godt bidrag av vitaminer B12 og E og sink.

Vitamin B12: har blitt kalt energivitaminet, og vitenskapens belegg for ?kunne bruke dette begrepet blir stadig sterkere.Er nødvendig for fordøyelsessystemet og nervesystemet, hjertet og musklene, og for nydannelse av blodceller.Den styrker motstandskraften, forhindrer blodpropp, fremmer vekst og apetitt

Sink: Sink er svært viktig for immunforsvaret og bidrar til ?bekjempe infeksjoner. Uten sink er kroppen ute av stand til ?reparere ødelagt vev og lege sår. Mineralet er ogs?viktig for normal vekst hos barn og puberteten.

Vitamin E: er en kraftig antioksidant, det vil si at den nøytraliserer en type stoffer som kalles frie radikaler. Disse kan være skadelige. Derfor beskytter vitamin E mot en rekke degenerative tilstander, for eksempel hjerte og karsykdommer, senilitet, artritt, diabetes, og muligens kreft og blodpropp. E vitamin fremmer fruktbarhet, beskytter mot forurensing. Kroppens motstandskraft og utholdenhet kan økes ved ?sise nok E vitamin.

HUMMER - NÆRINGSSTOFFER

 

VITAMINER
µg/100 g
Vitamin A
<2
Vitamin D
n.d.
Vitamin B12
1
mg/100 g
Vitamin E
4,3
Thiamin
0,10
Riboflavin
0,06
Niacin
1,8
Pantotensyre
1,7
Pyridoksin
-
AMINOSYRER
g/100 g
Asparginsyre (ASP)
1,4
Treonin (Thr)
0,6
Serin (Ser)
0,7
Glutaminsyre (Glu)
2,2
Prolin (Pro)
0,9
Glycin (Gly)
1,2
Alanin (Ala)
0,8
Valin (Val)
0,6
Metionin (Met)
0,3
Isoleucin (Ile)
0,6
Leucin (Leu)
1,1
Tyrosin (Tyr)
0,5
Fenylalanin (Phe)
0,7
Lysin (Lys)
0,8
Histidin (His)
0,3
Arginin (Arg)
1,5
Tryptofan (Trp)
0,1
MINERALER OG
SPORELEMENTER
mg/100 g
Natrium (Na)
590
Kalium (K)
150
Kalsium (Ca)
120
Jern (Fe)
0,5
Selen (Se)
0,07
Sink (Zn)
4,0
Mangan (Mn)
0,2
Magnesium (Mg)
42
Fosfor (P)
155
Kobber (Cu)
1,9
Kolesterol
93
FETTSYRER
%
14:0
5,1
16:0
13,9
16:1*
7,3
18:0
4,3
18:1*
20,7
18:2omega6
1,0
18:3omega3
0,3
18:4omega3
0,4
20:1*
6,3
20:4omega3
0,0
20:4omega6
4,0
20:5omega3
19,1
22:1*
1,9
22:5omega3
1,4
22:6omega3
12,8
Sum mettede
20,9
Sum monoener
36,7
Sum omega3
34,0
Sum omega6
6,1
g omega 3/100 g
0,2