Kamskjell

Pecten maximus

Great scallop
Coquille St. Jacques
Kamm-Muschel
 

Sesong: Hele året, men den har rogn kun deler av året, avhengig av landsdel.
Utbredelse: Finnes i ytre strøk fra Ytre Oslofjord til Vesterålen, med de største forekomstene fra Vestlandet til Nordland.
Størrelse:  opptil 17 cm i diameter.

Biologi, dyrking og høsting
Stort kamskjell er den største av de norske kamskjell¬artene og kalles gjerne bare kamskjell. De finnes fra et par meters dyp og ned til flere hundre meter, men de største forekomstene er mellom 10 og 30 meter. Kamskjell lever ofte p? sandbunn i sm?fordypninger med det flate overskallet dekket av sand, men finnes ogs?p?andre bunntyper. Kamskjellet er tvekjønnet. Rognsekken ligger i en bue foran muskelen, og den oransje delen er egg mens den gråhvite delen er melke. Gytingen foregår i sommerhalvåret. Larvene svømmer fritt i ca. en måned før de fester seg til et fast underlag. Yngelen sitter fast frem til de slipper seg ned p?bunnen ved ca. 10-15 mm størrelse. Skjellene bruker 4-5 år p??n?salgsstørrelse p?10 ?12 cm.
 I Norge fangstes kamskjell stort sett ved dykking. I andre land drives skraping av kamskjell, noe som er mindre aktuelt i Norge p?grunn av ulendte bunnforhold. Mer raffinerte metoder og utstyr for ?plukke kamskjell fra bunn kan bli aktuelt. I dag forskes det p??utvikle dyrking av kamskjell som en næring. Kamskjell klekkes kunstig i klekkeri og dyrkes videre i kassesystemer i sjøen før de settes ut p?havbunnen.

Vanlig fangstutstyr
Skjellskrape, dykking

Anvendelse
Kamskjell selges ferske, som frosne gratinerte, frosne muskler eller muskler i lake. De kan spises r? lett dampet, stekt eller gratinert, og serveres gjerne i sitt dekorative skall.

Næringsinnhold
Kamskjell er mager mat, men har likevel svært høy andel av Omega-3-fettsyrer.